Pagarināta Jauniešu garantijas uzņemšana 23 profesijās

Tēvu dienas radošā darbnīca

Nīcas Jauniešu centrs uzņem ciemiņus no Rojas

“Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā”

Pārgājiens gar jūras krastu