Jaunieši apgūst jaunas prasmes "Atbalsta.punkts.jauniešiem" projekta ietvaros

Rīt tiks organizēta radoša meistarklase jauniešiem Jūrmalciemā

Tiks organizēta meistarklase jauniešiem par palešu mēbeļu izgatavošanu!

Norisinās otrais no projekta "Atbalsta.punkts.jauniešiem" pasākums.

Izsludināta pieteikšanās LJP vasaras akadēmijai