Katanas turnīrs

Khinkali meistarklase ar Kety

Spēles angļu valodā

Khinkali meistarklase ar Kety

Māmiņu rīti Nīcas Jauniešu centrā