Jaunatnes lietu speciāliste

Madara Mihelsone
Tālrunis: 63469975
E-pasts: njc@njc.lv
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs – Edgars Miķelis Kovaļskis

Komisijas locekļi:

Līva Kate Šmiukše

Ģirts Knubis

Raivis Svilis

Rēzija Lākute

Ance Mateusa