Jaunatnes lietu speciāliste

Madara Mihelsone
Tālrunis: 25455173
E-pasts: njc@njc.lv
Kas mēs esam?

2001. gadā Nīcā tika izveidots Jauniešu centrs. Jauniešu centrs ir Nīcas novada domes administrācijas struktūrvienība. Apmeklētājiem esam atvērti katru darba dienu no plkst. 13:00 līdz plkst. 19:00. Jauniešu centrs ir vieta, kur jauniešiem un bērniem vecumā no 8 līdz 25 gadiem satikties un kopīgi īstenot savas idejas.

Lai veicinātu jauniešu aktivitāti Nīcas novada dome 2011.gada 8. septembrī apstiprināja Jaunatnes lietu komisiju. Tajā iekļauti Nīcas novada aktīvākie jaunieši. Komisijas galvenais uzdevums ir darbs ar jaunatni, priekšlikumu izstrāde jaunatnes politikas attīstībai. Viens no redzamākajiem komisijas darba rezultātiem ir tradicionālā novada Jauniešu diena, kas Nīcā jau noris vairākus gadus. Komisija tiekas reizi mēnesī un darbojas ar mērķi attīstīt jaunatnes politiku novadā.

Mūsu mērķis un uzdevumi:

Jauniešu centra mērķis ir veicināt Nīcas novada jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Centra galvenie darbības uzdevumi ir nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas un sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot dažādus neformālās un interešu izglītības pasākumus, projektus un programmas.

Ko mēs darām?

PIRMDIENA - rokdarbi no plkst. 13.00

OTRDIENA -

TREŠDIENA - galda spēles no plkst. 14.00

CETURTDIENA -sporta turnītu vai pankūku pēcpusdiena no plkst. 14.00

PIEKTDIENA - filmu un chill vakari no plkst. 18.00