Datums: 25.04.2022 Aizputē notiks diskusija jauniešiem par Eiropas Jaunatnes mērķiem “Iedvesmojies darīt”


Aizputē notiks diskusija jauniešiem par Eiropas Jaunatnes mērķiem “Iedvesmojies darīt”

Eiropas Jaunatnes gada ietvaros 3. maijā plkst. 16.00 Aizputes jauniešu “IDEJU MĀJĀ” notiks jauniešu diskusija par kvalitatīvu nodarbinātību visiem “Iedvesmojies darīt”! Šī diskusija ir daļa no 11 diskusiju sarunu ciklu, kas pavasarī notiek dažādos Latvijas reģionos par katru no Eiropas Jaunatnes mērķiem.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Zane Petre: “Laikā, kas mums liek no jauna domāt par Eiropas un katra no mūsu vērtībām, – mieru, cilvēktiesībām, cilvēka cieņu un demokrātiju, laikā, kad pasauli satricina gan karš, gan klimata pārmaiņas, ir plosījusies pandēmija – ir būtiski domāt, analizēt, ieklausīties vienam otrā un rūpēties vienam par otru. Svarīgi sadzirdēt jauniešu viedokli, atbalstīt viņu īstenotās iniciatīvas un  mudināt līdzdarboties jau šodien. Jaunieši veidos mūsu nākotni, tāpēc ieguldījums viņos, ieklausīšanās, sapratne ved uz tālāku rīcību, no kuras ieguvēji būsim visi. Ceru, ka no šī diskusiju cikla izaugs daudzas praktiskas iniciatīvas, attīstīsies labas idejas un domas, ka palīdzēs veidot labāku mūsu valsti un Eiropu kopumā.”

  1. maija diskusija veltīta jauniešu nodarbinātības un iekļaušanas diskusija jautājumiem, jo mūsu nākonte ir jaunieši, un viņi ir liels resurss, kas ir jāiekļauj darba tirgū. Dikusija ir efektīvs formāts kā uzkalusīt un dot iespēju izteikties. Vieslektore Inga Laugale, dzīves, karjeras un jauniešu izaugsmes koučs, iedvesmos un dos jauniešiem enerģiskas sarunas, lai veicinātu jauniešiem vēlmi iet un iesaitīties gan ikdienas procesos, gan darba tirgū.

Pieteikties uz 3. maija diskusiju iespējams, aizpildot anketu šeit

Attīstības platformas You+, Latvijas Jaunatnes padomes, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras kopīgi organizētais sarunu cikls ir viens no Eiropas Jaunatnes gada ietvaros rīkotajiem pasākumiem, kuros jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem varēs paust savas idejas un priekšlikumus par to, kā uzlabot šī brīža situāciju vides un ilgtspējas jautājumos, dzimumu līdztiesībā, jauniešu garīgajā veselībā un labklājībā, lauku jauniešu iekļaušanā un citās tēmās, kas jau ietekmē un turpinās ietekmēt jauniešu dzīves kvalitāti arī turpmāk. Sarunu cikla noslēgumā jauniešu izteiktās idejas un priekšlikumi tiks apkopoti, un rekomendāciju veidā Latvijas Jaunatnes padome tos iesniegs attiecīgo nozaru ministrijās.

Eiropas Komisija 2022. gadu pasludinājusi par Eiropas Jaunatnes gadu ar mērķi rosināt domāt par jauniešu nākotni, lomu un viņu aktīvu līdzdalību Eiropas kopējās labklājības un ilgtspējas veidošanā, tādā veidā sniedzot jauniešiem iespējas zaļākai, digitālākai un iekļaujošākai nākotnei. Latvijā Eiropas Jaunatnes gada nacionālais koordinators ir Latvijas Jaunatnes padome, kas ir lielākā jaunatnes organizāciju apvienība Latvijā.

Eiropas Jaunatnes gads Latvijā tiek īstenots ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un dažādu NVO atbalstu un iesaisti. Lasi par to vairāk ljp.lv/ejg un Eiropas Jaunatnes portālā.