Jaunieši Nīcā tiekas "ESi NĀKOTNE" projekta pasākumā

Atskats uz tikšanās ar Alenu Eldmani

23. janvārī Nīcā viesosies TOM SIMO

Nīcas vidusskolā tika realizēts projekts "Labbūtības ceļa karte"

Iespēja meitenēm no 15-18 gadiem