Datums: 08.05.2020 Uzsākti remontdarbi Nīcas Jauniešu centrā


Jau pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas Latvijā, tika uzsākti vērienīgi remontdarbi Nīcas Jauniešu centrā. Remontdarbus iesākām veikt paši, lai pēc tam ir lielāks gandarījums par paveikto, jo Jauniešu centrs daudziem jauniešiem ir kā otrās mājās, tāpēc svarīgs ir kopīgs un saliedēts komandas darbs. Šobrīd remontdarbus turpina mūsu brīvprātīgā darba veicēja Kety un jaunatnes lietus speciāliste ar cerību, ka drīz varēsim visi kopā noslēgt iesāktos darbus.


Uzsākti remontdarbi Nīcas Jauniešu centrā