Datums: 22.07.2021 Tiks organizēts otrais projekta "Pumpurs" pasākums jauniešiem.


Vēlies labi pavadīt laiku un būt foršā kompānijā?
 
Vēlies viskautko uzzināt par ceļošanu, piedzīvojumiem, projektiem, pašizaugsmi, izaicinājumiem un iespējām?
 
Tad 2021.gada 25.jūlijā plkst. 17:00 dodies uz Laivu Noma Plostnieki kur notiks otrais no projekta "Atbalsta.punkts.jauniešiem" pasākumiem #Nīcas apkārtnes #jauniešiem.
Šoreiz saruna ar Raivis Kalējs un Alena Eldmane.
 
Aktivitāti organizējam mēs - biedrība Keep the Change kopā ar Nīcas jauniešu centrs un Madara Mihelsone 
Paldies arī šī projekta partneriem Nīcas vidusskola, Nīcas novada dome par iespēju īstenot projektu.
 
Aicinām Nīcas novada 5. līdz 12. klases jauniešus piedalīties šajā aktivitātē, kurā būs gan #sarunas, gan #sporta #aktivitātes, gan dažādas #spēles.
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” (PuMPuRS) Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.