Datums: 02.08.2021 Rīt tiks organizēta radoša meistarklase jauniešiem Jūrmalciemā


Jau rīt - iespēja izpausties uz audekla un izlikt savas emocijas, domas un sajūtas. 
 
Kopā ar biedrību "Keep the Change" organizējam gleznošanas meistarklasi. 
 
Šī būs jau ceturtā projekta "Atbalsta.punkts.jauniešiem" aktivitāte #Nīcas apkaimes jauniešiem 
Aicinām Nīcas apkaimes 5. līdz 12. klases jauniešus piedalīties šajā aktivitātē, kurā būs gan sarunas, gan iespēja radoši izpausties!
 
Iepriekšēja pietekšanās obligāta, rakstot uz 25455173 Madarai Mihelsonei, vietu skaits ierobežots.
 
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” (Pumpurs) Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.