Projekta ietvaros jaunieši plāno Jauniešu dienas pasākumu

Datums: 16.12.2021 Projekta ietvaros jaunieši plāno Jauniešu dienas pasākumu


15. decembrī jauniešiem bija lieliska iespēja piedalīties meistarklasē/apmācībās kopā ar Radošās apvienības Šarmants vadītāju Ritvaru Embrektu.

Meistarklases laikā praktiski strādājām, lai izplānotu no A-Z gada lielāko pasākumu - Jauniešu dienu.

Runājām par mērķa noteikšanas paņēmieniem, par lektoru un mākslinieku uzrunāšanu, par sponsoru piesaisti, laika menedžmentu un pasākuma vizuālo noformēju, kas noderēs arī citu pasākumu organizēšanā vienaudžiem.

Ritvars mums lieliski palīdzēja visu "salikt pa plauktiņiem", lai plānošanas process būtu viegls.

Darbs bija intensīvs un pavadijām vairākas stundas, lai rezultātā būtu zinošāki un gatavi organizēt Jauniešu dienu un citus pasākumus.

Pasākums tiek organizēts sadarbojoties mūsu biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centrs un Nīcas vidusskola

Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.

Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.

Pasākums tiek organizēts ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.