Datums: 25.08.2021 Projekta "Ejam Tālāk" ietvaros jaunieši dodas uz Kuldīgas jauniešu māju


š.g. 23.augustā jaunieši devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kuldīgas Jauniešu māju, projekta “EJAM TĀLĀK” ietvaros, kura aktivitātes finansē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
 
Kuldīgas Jauniešu māja piedāvā jauniešiem brīvajā laikā nodarboties ar dažādām aktivitātēm, darboties radošajās darbnīcās, rīko projektu rakstīšanas vakarus, tematiskos vakarus, kā arī iespēju jauniešiem piedalīties vietējos projektu konkursos utt.
 
Pasākuma laikā jaunieši spēlēja dažādas saliedēšanās spēles, uzzināja vairāk par Kuldīgas jauniešu mājas ikdienas darbu, pasākumu organizēšanas pieredzi un jau vienojāmies par kopīgiem nākotnes plāniem pasākumu organizēšanā Kuldīgas un Dienvidkurzemes novada jauniešiem. Devāmies arī nelielā ekskursijā, lai iepazītu vēl neredzētas vietas Kuldīgā.
 
Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
Projekta "EJAM TĀLĀK" laikā līdz decembra beigām tiks organizētas vairākas meistarklases, lekcijas, sarunu vakari un arī pieredzes braucieni uz citām pašvaldībām
.
Aktivitātes organizē biedrība Keep the Change kopā ar Nīcas jauniešu centru.
 
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”
#JSPA #Dienvidkurzeme #NJC #jaunieši

Jaunieši dodas uz Kuldīgu