Datums: 21.04.2021 Paldies par dalību Nīcas jauniešu centra Lieldienu pasākumā!


Nīcas jauniešu centrs pirmo reizi organizēja Lieldienu slēpņošanas spēli jauniešiem un bērniem Nīcā un Rudē. Pasākums guva ļoti lielu atsaucību, par ko Nīcas jauniešu centram ir liels prieks, jo tas nozīmē, ka šāds pasākums visiem ir ļoti paticis un izraisījis azarta sajūtu. Pēc jauniešu un bērnu pieprasījuma, nolēmām, ka Lieldienu slēpņošanas spēli noteikti ieviesīsim kā ikgadēju tradīciju.
 
Kā spēle tika organizēta?
 
Nīcas centrā tika paslēptas kopā 10 noslēpumainās paciņas, kuras varēja atrast, izmantojot savos viedtālruņos aplikāciju Actionbound, kā arī jaunieši katrā no aplikācijā parādītajām vietām, varēja atrast krāsainas, no kartona izgrieztas, oliņas, kuras katrs atradējs varēja apmainīt Nīcas jauniešu centrā pret mazu dāvaniņu, kopā tika apmainītas vēl 10 dāvaniņas. Rudē spēle tika organizēta nedaudz savādāk, lai jauniešiem un bērniem nebūtu jāmēro ceļš līdz Nīcas jauniešu centram.
 
Rudē tika paslēptas 5 noslēpumainās paciņas, bet, lai paciņu atrastu, bija jāatmin Lieldienu mīkla, par pareizu atbildi, uz viedtālruni tika nosūtīta fotogrāfija ar vietas norādi, kur meklēt noslēpumaino paciņu.
Paldies visiem, kas piedalijās, noteikti nākošajā gadā šo spēli organizēsim vēl vērienīgāku.
 
Daži foto no spēles zemāk⬇️

Daži no Lieldieldienu slēpņošanas spēles dalībnieki