Datums: 13.11.2020 Oktobra atskats


Jauniešu centrs apgūst jaunas prasmes

Sākot no š.g. septembra, Jaunatnes lietu speciāliste Madara Mihelsone ir uzsākusi dalību jaunatnes lietu specīālistu apmācībās. Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5.panta ceturto daļu, ja pašvaldībā darbu ar jaunatni nodrošina jaunatnes lietu speciālists, viņš ir apmācāms Ministru kabineta noteikumu Nr. 1047 "Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība" noteiktajā kārtībā.
Mācību laika ir iespēja apgūt tādas tēmas kā jaunatnes politikas pamati, jauniešu neformālā izglītība, projektu vadība, stresa vadība u.c.
Jaunatnes lietu speciāliste papildina zināšanas apmeklējot Jauno līderu akadēmiju Liepājā, kur katrā no darbībām tiek iegūtas vērtīgas zināšanas par psiholoģijas tēmām, NVO darbību, sadarbības veicināšanu u.c. projekta noslēgumā visu dalībnieku kopīgiem spēkiem tiks realizēts sabiedriskā labuma projekts.


Kā arī divu dienu ilgās online apmācībās Jaunatnes lietu speciāliste piedalījās Pumpurs organizētās apmācībās “Darbs jaunatnes jomā ar PMP riska grupas jauniešiem ”. Mācību mērķis bija veicināt jaunatnes darbinieku, jaunatnes lietu speciālistu un izglītības iestāžu darbinieku veiksmīgāku sadarbību un attīstīt to kompetences darbam ar PMP riska grupas jauniešiem viņu mācību motivācijas paaugstināšanā. Mācību laikā tiga iegūti vērtīgi rīki, kā strādāt ar jauniešiem un kā praktiski pielietot dažādas metodes.
Jauniešu centrs veicina aktīvā dzīvesveida nozīmi
Sestdien, 3. oktobrī, Nīcas Jauniešu centrs devās PUTNU DIENU "PUTNI UN CITI PAPES IEMĪTNIEKI"pārgājienā.
Kopā ar zinošu vides gidu un ornitologu atzīmējām Putnu dienas, iepazīstot putnus un atklājot kāpu un ūdeņu dabas daudzveidību. Ar Slīteres dabas izglītības speciālistēm pētījām Papes kanāla ūdens dzīvniekus un augus, kā arī iejutāmies kāpu augu detektīvu lomā. Kopumā nogājām 12km.
Pasākumu noslēdzām uz jautras nots, spēlējot galda spēles Nīcas Jauniešu centra telpās un daloties iespaidos par piedzīvoto.

5.oktobrī tika organizēts Air hockey turnīrs jaunākajai grupai līdz 14 gadu vecumam. Pasākumā piedalījās 16 jaunieši, divas no tām bija meitenes. Cīņa par pirmajām trim vietām bija sīva, bet pēc spraigas cīņas, noskaidrojām trīs uzvareētājus, kurus arī apbalvojām. 1. vieta, 2.vieta, 3.vieta. -

8. oktobrī, Jauniesu centrs piedalījās akcijā un iecilpoja Eiropā, TIME TO MOVE kampaņas uzlabojām fizisko formu un prātu. Kopumā tika pieveikti 6km distancie un atbildēts uz dažādiem erudīcijas jautājumiem par Eiropu,izmantojot aplikāciju loquiz.

Līdz 06.11.2020. Jauniešu centrs pārtrauc pieņemt apmeklētājus klātienē, līdz turpmākiem norādījumiem, ja kadam jaunietim/ei ir nepieciešama palīdzība, ir vēlme vienkārši parunāt, tad Jaunatnes lietu speciāliste ir atvērta palīdzības sniegšanai un atbildēs uz visiem jautājumiem facebook, whatsapp 25455173 vai e- pastā njc@njc.lv.