Datums: 27.01.2021 Notiek darbs pie projekta “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās”


Vakar, 26. janvārī tika aizvadīta pirmā aktivitāte projekta “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” ietvaros.
 
Projekts tika atklāts ar darba grupu, kuras laikā izstrādājām saturu Dienvidkurzemes un Liepājas jauniešu aptaujai. Jauniešus sāksim aptaujāt februāra sākumā.
Projekts mērķis ir veicināt Liepājas un Dienvidkurzemes jaunatnes politikas attīstību, jaunatnes dialoga efektivitāti un ilgtspēju pēc administratīvi teritoriālās reformas.
Projekta laikā tiks:
- veikta jaunatnes jomas situācijas izpēte un resursu kartes izveide;
- organizētas jauniešu un lēmumpieņēmēju tikšanās neformālā gaisotnē.
- Projektu īsteno biedrība “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar
"IDEJU MĀJA"
Darba grupā tiek pārstāvēti visi novadi, kas ietilps jaunajā Dienvidkurzemes novadā, kā arī Liepāja tika pārstāvēta ar vairāku organizāciju dalību:
 • RAVE TEAM
 • Liepājas "Jauniešu Māja
 • Vaiņodes novads
 • Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
 • Liepājas Universitātes Studentu padome
 • Nīcas jauniešu centrs
 • Kurzemes Biznesa inkubators
 • Radi Vidi Pats
 • Pusaudžu resursu centrs
 • Pāvilostas novada Bērnu un Jauniešu centrs
 • Rucavas novada dome
 • Grobiņas novads

Lai pētījuma dati būtu precīzāki un objektīvāk sniegtu atbildes uz jautājumiem un veidotu izpratni par jaunatnes sfēras attīstību novados un Liepājā, pieaicināts pētnieks Gints Klāsons, kurš strādās pie datu apkopošanas un izpētes.

Projekts “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Topošā Dienvidkurzemes novada un Liepājas projekta darba grupas sastāvs