Datums: 09.02.2021 Noslēgušās jaunatnes lietu speciālistu apmācības


Šā gada 3. februārī noslēdzās Latvijas jaunatnes lietu speciālistu mācības. Mācības norisinājās no 2020. gada septembra līdz 2021. gada februārim un tajās piedalījās 24 jaunatnes lietu speciālisti no visas Latvijas. Arī Nīcas novadu pārstāvēja jaunatnes lietu speciāliste Madara Mihelsone. Lai pieteiktos mācībās, bija jāaizpilda pieteikums un jāpiedalās atlases procesā.
 
Madara dalās atziņās Ļoti priecājos par iespēju piedalīties šādās apmācībās. Šo mācību laikā gūta vērtīga pieredze, jaunas zināšanas no kompetentiem ekspertiem un speciālistiem, iegūti jauni kontakti un potenciālie sadarbības partneri. Visas iegūtās zināšanas noteikti tiks izmantotas ikdienas darbā ar Nīcas jauniešiem un bērniem.
 
Desmit mācību nodarbību laikā jaunatnes lietu speciālisti pilnveidoja savu profesionālo kompetenci tādas tēmās kā jaunatnes politikas pamati, tiesību pamati, vides zinību pamati, komercdarbības pamati, tostarp sociālā uzņēmējdarbība, jauniešu neformālā izglītība, pedagoģija, mobilais un digitālais darbs ar jaunatni, komunikācijas pamati, projektu vadība, jauniešu veselības jautājumi un stresa vadība.
 
Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5. panta ceturto daļu, ja pašvaldībā darbu ar jaunatni nodrošina jaunatnes lietu speciālists, viņam ir nodrošināmas mācības Ministru kabineta noteikumu Nr. 1047 “Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība” noteiktajā kārtībā. Tā nosaka, ka jaunatnes lietu speciālistiem jāapgūst jaunatnes lietu speciālista mācību pamatprogramma divu gadu laikā no dienas, kad darbinieks stājies amatā vai ticis pieņemts darbā.