Datums: 06.01.2022 Nīcas vidusskolā tika realizēts projekts "Labbūtības ceļa karte"


17.decembrī, Nīcas vidusskola uzsāka īstenot savas “Labbūtības ceļakartes” aktivitātes, kas sadalītas divu dienu programmā.
 
1.dienā jaunieši tikās ar zināmo psihoterapeiti Ainu Poišu un tiešsaistē ar Aleksandru Mantesu , kurš strādā par biznesa psihologu, kouču un treneri.
Nodarbību laikā jaunieši runāja par mentālās veselības nozīmīgumu un cik svarīgi ir rūpēties par sevi ne tikai fiziski, bet arī jāsakārto sava iekšējā pasaule. Lektori uzsvēra cik nozīmīgi ir neapslāpēt emocijas, bet runāt ar tām atklāti. Iegūtās zināšanas noderēs jauniešiem ikdienā, lai strādātu ar sevi, savu iekšējo pasauli un justos laimīgāki un veidotu ap sevi pozitīvu un draudzīgu vidi.
 
Nīcas vidusskola šogad uzsāka īstenot savas “Labbūtības ceļakartes” aktivitātes, kas sadalītas divu dienu programmā.
2.dienā, 21. decembrī, jaunieši tikās ar Ingu Sprici “Spēks sevī jeb kā sasniegt vairāk”, lai aktualizētu katra paša atbildību par savu dzīvi. Veidot prasmi definēt mērķus, plānot soļus to sasniegšanai. “Nebaidīties sapņot” nozīme.
 
Nodarbību laikā jaunieši runāja par iekšējo spēku, cik svarīgi ir atrast sevī motivāciju pat bezcerīgās situācijas.
Jaunieši tika iedvesmu sapņot, sapņot ne tikai mazus sapņus, bet lielus, grandiozus sapņus. Jo dzīvē iespējamas ir viss! ja vien to ļoti, ļoti vēlies!
 
Projekts īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) projekta „Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”“Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” ietvaros.
 
Aktivitātes tiek īstenotas sadarbojoties Nīcas vidusskolai un biedrībai Keep the Change.
 
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu arī Nīcas vidusskolā.
 
Pasākums organizēts ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, klašu kolektīvu ietvaros.
 
 

Nīcas vidusskolā tika realizēts projekts