Nīcas jauniešu centrs talko Bernātos

Datums: 26.04.2021 Nīcas jauniešu centrs talko Bernātos


Sestdien, 24. aprīlī, Nīcas jauniešu centrs devās talkot uz Bernātas darbas parku, kur kopā ar biedrību "Mēs Bernātiem" centās padarīt vidi ap mums zaļāku un sakoptāku.

Ņemot vērā valstī notektos ierobežojumus, Nīcas jauniešu centrs devās talkot piecu cilvēku sastāvā, šoreiz gan izveidojās meiteņu komanda, jo daudzi Nīcas jauniešu centra aktīvākie dalībnieki, talkoja savās mājās, par ko arī liels prieks.

Talkot sākām jau no rīta, plkst. 10.00 bijām jau Bernātu dabas parkā, kur saņēmām maisus, uzvilkām darba cimdus un devāmies katra uz savu pusi, lai sakoptu pēc iespējas lielāku teritoriju. Kopumā nogājām katra ap 10 km, sakopām gan meža teritoriju, gan teritoriju gar jūru.

Kopumā varētu teikt, ka domājām, ka situācija Bernātu dabas parkā būs sliktāka, bet liels bija pārsteigums, ka nemaz nebija tik traki un tiešām mūs pārņēma prieks, ka sliktākais mūsu izdomātais scenārijs, nepiepildījās un Bernātu dabas parks nemaz nav tik piegružots. Varam apgalvot, ka lielāka daļa Bernātu dabas parka apmeklētāju aiz sevīm savāc atkritumus.

Mūsu meiteņu komanda kopā salasīja piecus maisus ar atkritumiem. Lielākais un pārsteidzošākais atradums bija vecs televizors, kas izmests meža vidū. Interesanti, kāds bijis motīvs un stāsts šādai rīcībai? - Par to ilgi diskutējām.

Nīcas jauniešu centrs saka lielu paldies komandai, kas palīdzēja sakopt  un padarīt vidi ap mums zaļāku. Varam tikai priecāties, ka mūsu novada jaunieši iestājas par zaļu dzīvesveidu un izprot dabas saudzēšanas nozīmīgumu.