Datums: 29.06.2020 Meitenes ielīgo Nīcā


  1. jūnijā Nīcas Jauniešu centra meitenes piedalījās Nīcas novada domes organizētajā pasākumā Jāņu ielīgošana Nīcā.

Jau no rīta puses devāmies meklēt Jāņu zāles vainagiem. Mūsu brīvprātīgajai darbiniecei no Gruzijas tas likās ļoti aizraujoši un tajā pat laikā neierasti, jo Gruzijā līdzīgu tradīciju nav un šādi svētki netiek atzīmēti.

Kad Jāņu zāles salasījām, devāmies pīt vainadziņus pie Nīcas novad domes, fonā skanot Nīcas skaistajam vasaras melodijām Nīcas sieviešu un vīru koru izpildījumā. Jāatzīst, ka šāda kopīga nodarbe radīja patieso svētku sajūtu un palīdzēja iedrošināt arī citus iesaistīties šajā nodarbē.

 Pasākumā laikā ar tradicionālām Jāņu ielīgošanas dziesmām priecēja arī Nīcas etnogrāfiskais ansamblis.

 Noslēgumā visi tikās pie Bārtas upes tilta, kur Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis izdziedāja Jāņu ielīgošanas dziesmas “100 km ap Nīcu”.  Bet plkst. 20.00 vienojāmies visi zibakcijā “Metat vainadziņu”.