Datums: 29.12.2020 Labākais darbā ar jaunatni 2020


Lai darbu ar jaunatni padarītu redzamāku un izteiktu atzinību par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” organizē konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2020”.

Konkursa uzdevumi bija – popularizēt darbu ar jaunatni un tā nozīmi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, tādējādi veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, rosināt pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā un paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu prestižu.

Šogad saņēmām pateicības dāvaniņu par dalību no Ventspils, kas šogad ir jauniešu galvaspilsēta. Paldies par dāvaniņu un noteikti startēsim konkursā arī nākošajā gadā.