Datums: 19.09.2022 Jauniešiem bija iespēja uzzināt vairāk par Kurzemes Biznesa inkubatoru


Šodien tikāmies ar Kurzemes Biznesa inkubatora valdes priekšsēdētāju Salvi Rogu .
 
Uzzinājām, kas tad īsti ir KBI. Kurzemes Biznesa inkubators dibināts 2008. gadā ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Kurzemē. KBI sniedz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem biznesa vadības konsultācijas un pakalpojumus, kā arī nodarbojas ar uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanu Kurzemē.
Salvis pāstāstīja par savu karjeras ceļu, kas viņu iedvesmojis, kāds ir bijis ceļš līdz šim amatam. Saruna bija ļoti motivējoša un sniedza sajūtu, ka ikviens var piepildīt savu sapni par uzņēmējdarbību Latvijā un lai to paveiktu, palīdzību var meklēt KBI.
 
KBI moto -Mēs palīdzam Tavam uzņēmumam augt!
 
KBI sniedz dažādus pakalpojumus:
- Grāmatvedības pakalpojumi;
-Digitālā mārketinga fabrika;
- Publiskā un privātā finansējuma piesaiste;
- Telpu noma;
- Biznesa atbalsts;
-Lietvedības pakalpojumi.
 
Aktivitāti organizē biedrība Keep the Change kopā ar Nīcas jauniešu centru, Nīcas vidusskola un Rucavas pamatskolu.
 
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” (Pumpurs).
 
Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.