Datums: 05.09.2022 Jauniešiem aktīva nedēļas nogale ar vērtīgiem pasākumiem!


2. Septembrī Dienvidkurzemes jauniešiem bija iespēja tikties ar Krāsu Karuselis , kas ikdienā strādā kā pasākumu organizatori.
Tikšanās laikā vairāk uzzinājām par to kā notiek pasākumu plānošanas process, kas jāņem vērā un no kā būtu jāuzmanās.
Pasākumu plānošana ir radošs un ļoti atbildīgs darbs.
Jauniešiem bija iespēja darboties praktiski, organizējot un piedaloties aktivitātēs ar Krāsu Karuseļa radošo komandu, paldies par satikšanos!
 
 
Bet 3. Septembrī  jauniešiem bija iespēja tikties ar Nīcas vidusskolas bijušajiem audzēkņiem, lai uzzinātu par studiju iespējām viņu pārstāvētajās augstskolās.
Paldies, bija ļoti vērtīgi uzzināt par pašu studentu pieredzi un to kam jābūt gatavam uzsākot studijas, medicīnā, komunikācijā un IT sfērās
Tikāmies ar Anci Mateusu, Megiju Melbārdi un Robertu Šīmani.
 
Aktivitātes organizē biedrība Keep the Change kopā ar Nīcas jauniešu centru, Nīcas vidusskolu un Rucavas pamatskolu.
 
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” (Pumpurs).
 
Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē

Jauniešiem aktīva nedēļas nogale ar vērtīgiem pasākumiem!