Jaunieši

Datums: 13.12.2021 Jaunieši "vāra ziepes" Nīcas jauniešu centrā!


9.decembrī jauniešiem bija lieliska iespēja piedalīties meistarklasē, lai vārītu ziepes un veidotu vannas bumbas kopā ar Ziepju darbnīcu no Liepājas.
 
Jaunas prasmes apgūtas un lieliska saruna ar sava amata meistaru aizvadīta. Uzzinājām arī interesantus faktus par ziepju vēsturi. Katras jaunietis mājās devās ar diviem paša veidoties produktiem - ziepēm un vannas bumbu.
 
Pasākums tiek organizēts sadarbojoties biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centru un Nīcas vidusskolu.
 
Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
 
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.
 
Pasākums tiek organizēts ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Jaunieši vāra ziepes