Datums: 01.12.2021 Jaunieši tiešsaistē tiekas ar biedrību Papardes zieds, lai runātu par tēmu attiecības


30. novembrī, tikāmies ar biedrību Papardes zieds, lai runātu ar jauniešiem par tik svarīgu tēmu kā attiecības.
Analizējām dažādus attiecību modeļus, starp klases biedriem, draugiem, ģimeni.
 
Pārrunājām kā noteikt kā labāk rīkoties dažādās sarežģītās situācijās un uzzinājām kur vērsties, pēc palīdzības, ja nejūti tuvāko atbalstu un nav neviena apkārt kam vari uzticēties.
Atbalstoša drauga, paziņas, uzticama pieaugušā plecs ir svarīgs mūsu mentālās veselības uzturēšanai kārtībā, jo ja nerunājam par emocijām atklāti, tās krājās mūsos un kad tās laužas ārā, tas nenāk par labu mūsu veselībai, ne attiecībām ar apkārtējiem.
 
Pasākums tiek organizēts sadarbojoties  biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centru un Nīcas vidusskolu.
 
Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
 
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.
 
Pasākums tiek organizēts ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Jaunieši tiešsaistē tiekas ar biedrību Papardes zieds, lai runātu par tēmu attiecības