Datums: 08.12.2021 Jaunieši tiekas tiešsaistē ar biedrību Papardes zieds


Šodien, 8 decembrī, jaunieši tikās divās nodarbībās ar Biedrība Papardes zieds , lai runātu par lēmumu par attiecībām un izsargāšanās metodēm.
 
Kā zināms, pandēmijas laikā jauniešu mentālā veselības ir kritiskā līmenī un tas veicina pieņemt nepārdomātus lēmumus, kā arī veidot nedrošas attiecības, lai justos emocionāli labāk.
 
Sarunas laikā uzzinājām kāpēc cilvēki veido attiecības?
- lai veidotu ģimeni.
-lai nejustos vientuļi.
- lai justos mīlēti.
Atbildējām un jautājumu kādas ir veselīgas attiecības?
- svarīga uzticība.
- cieņpilnas.
- balstītas uz abpusēju piekrišanu.
Pārrunājām arī kādi varētu būt riski veidojot attiecības:
- vienaudžu spiediens.
- vecuma starpība.
-vardarbība.
- nespēja uzņemties atbildību.
Vecāko klašu jaunieši runāja par izsargāšanās veidiem, par biežākajiem mītiem un stereotipiem.
 
Pasākums tiek organizēts sadarbojoties  biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centru un Nīcas vidusskolu.
 
Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.
 
Pasākums tiek organizēts ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Jaunieši tiekas tiešsaistē ar biedrību Papardes zieds