Jaunieši tiekas projekta

Datums: 29.12.2021 Jaunieši tiekas projekta "Ejam Tālāk" noslēdzošajā pasākumā!


21.12.2021. Notika projekta “EJAM TĀLĀK” noslēdzošais pasākums - jauniešu līderu pirmā sanāksme. Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis bija veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
Projekta mērķi ir izdevies realizēt un ir izveidojusies jauniešu neformālā interešu grupiņa, kura arī turpmāk plānos pasākumus vienaudžiem un pārstāvēs to intereses. Par ko ir patiess prieks, jo jauniešivar !
 
21. decembrī jaunieši tikās uz pirmo sanāksmi, lai kopā nospraustu mērķus, plānotu darāmos darbus 2022. gadam. Nākošais gads solās būt vēl interesantāks, bet par to, jau drīzumā...
 
Kopumā projekts bijis ļoti veiksmīgs un vērtīgs, noorganizētas vairāk kā 30 dažādas aktivitātes, t.sk. meistarklases, darbnīcas, lekcijas. Projekta gaitā kopā veicām vairāk kā 600 km, pārvarējāt simtiem šķēršļus, kopā uzberzām desmitiem tulznas, nosūtījām viens otram vairāk kā 200 whatsapp ziņas, zoom sarunās pavadījām vairāk kā 20h, teicām simtiem uzmundrinošus vārdus viens otram, uzcepām 15 picas, apēdām vairāk kā 200 pīrādziņus un izdzērām vairāk kā 50 l ūdens.
 
Runājot par ieguvumiem, noteikti tas vērtīgākais ir tas, ka biedrība Keep the Change atrada Nīcas jauniešu centrs, esam kopā izveidojušas lielisku komandu, viena otru papildinot un no šīs spēcīgās komanda ieguvēji ir visi Dienvidkurzeme jaunieši, jo arī turpmāk plānojam kopā veidot projektus, šis ir pozitīvais piemērs kā pašvaldības jauniešu centrs var sastrādāties ar NVO sektoru.
 
Nākošais ieguvums, protams, ir zināšanas, ko jaunieši guva projekta laikā, esam iepazinuši dažādas profesijas pārstāvjus, piemēram, jaunieši nemaz nezināja, ka ir tāds koučs vai emotologs, daži pat ir atzinuši, ka pēc skolas absolvēšanas arī varētu apsvērt šādas profesijas apguvi.
Nīcas jauniešu centrs un Keep the change ir tā drošā cilvēku grupa, kurā valda ģimenisks siltums un rūpes vienam par otru, par ko mums ir liels prieks, jo zinām, ka tas ir rādītājs, ka varam teikt, mums viss ir izdevies.
 
Pasākumi tika organizēti sadarbojoties biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centru un Nīcas vidusskolu.
 
Tiešām liels prieks, ka esam sadarbojušās ar tik daudziem cilvēkiem, organizācijām, katrs no šiem cilvēkiem ir savas jomas lietpratējs, kurš ar sirdi un dvēseli to pārstāv.
Tāpēc paldies visiem par atbalstu un aktīvo iesaisti!
 
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
 
Paldies arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.