Datums: 17.11.2021 Jaunieši tiekas ar "Lūzumpunkts" - Piedzīvojumu Organizācijas pārstāvi Māri Resni


16.novembrī jauniešiem bija lieliska iespēja tikties ar "Lūzumpunkts" - Piedzīvojumu Organizācijas pārstāvi Māri Resni.
 
Kā uzzinājām Piedzīvojumu organizācija „Lūzumpunkts” sāka darboties 2006. gada rudenī, apvienojoties aktīvās atpūtas speciālistiem un komandas veidošanas treneriem. Līdz šim brīdim ir īstenoti daudzi projekti un aktivitātes Latvijā, Eiropā un citur pasaulē.
 
Caur šīm piedāvātajām aktivitātēm cilvēka ķermenis atjaunojas, tiek uzlabots arī mentālais stāvoklis, kas ir ļoti svarīgi veselībai.
 
Dodoties dabā mēs arī daudz ko iemācamies:
- uzņēmību.
-drosmi.
- iemācamies būt draudzīgi.
- iemācamies sadarboties grūtos apstākļos.
- apgūstam sociālās prasmes.
- mācāmies būt vienkārši kopā.
- iemācāmies izrādīt iniciatīvu
- iemācamies būt LĪDERI!
Pasākums tiek organizēts sadarbojoties  biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centru un Nīcas vidusskolu.
Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.
Pasākums organizēts klašu grupu ietvaros, ievērojot valsti noteiktos noteikumus pandēmijas ierobežošanai

Tikšanās ar organizāciju "Lūzumpunkts"