Datums: 14.07.2022 Jaunieši saliedējas vasaras piedzīvojumu pasākumā "Rijniekos"


Trešdien 13.jūlijā Dienvidkurzemes jaunieši piedalījās komandas saliedēšanās pasākumā  pie organizācijas "The Cave". Jauniešus sagaidīja pārgājiens mežā un dažādi izaicinājumi, kuru laikā viņi tika iedrošināti, komunicēt ar komandas biedriem, būt saliedētiem un lietot kritisko kā arī radošo domāšanu. Jaunieši ne tikai labi pavadīja laiku, bet arī attīstīja dzīvē svarīgas prasmes - risināt uzdevumus, sadarboties, izteikt savu viedokli.
 
Pēc garā pārbaudījuma, jaunieši baudīja uz vietas gatavoto zupu, dalījās savās emocijās un viedokļos par piedzīvoto dienu.
 
Aktivitāti organizē biedrība Keep the Change kopā ar Nīcas jauniešu centru , Nīcas vidusskolu un Rucavas Pamatskolu.
 
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” ( Pumpurs ). Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Jaunieši saliedējas vasaras piedzīvojumu pasākumā "Rijniekos"