Datums: 17.11.2021 Jaunieši runā par brīvprātīgā darba nozīmīgumu!


15.novembrī jauniešiem bija lieliska iespēja tikties ar biedrības Laiks Jauniešiem vadītāju Gintu Jankovski.
Covid-19 laikā biedrība uzsākusi realizēt vērienīgu labdarības maratonu "Roku Rokā".
Sarunas laikā uzzinājām kas tad vispār ir brīvprātīgais darbs? Jo daudziem nav izpratnes par šo terminu.
Runājām par brīvprātīga darba piemēriem, uzzinājām kā konkrētā biedrība palīdz sabiedrībai, kā tiek iesaistīti jaunieši, veicinātu viņu līdzdalība.
Ieguvām atbildi, kāpēc arī man veikt brīvprātīgo darbu?
- veids kā iegūt kontaktus, kas noderēs dzīvē, jauni draugi.
-jauna pieredze.
-paveras dažādas iespējas
-uzlabojas komunikācijas prasme un ne tikai.
Kur meklēt info par brīvprātīgā darba iespējām?
Tepat FB grupās, www.brivpratigie.lv, savā jauniešu centrā u.c.
Pasākums tiek organizēts sadarbojoties biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centru un Nīcas vidusskolu.
Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.
Pasākums organizēts vienas klases ietvaros, ievērojot valsti noteiktos noteikumus pandēmijas ierobežošanai

Tikšanās ar biedrību "Laiks jauniešiem"