Datums: 29.11.2021 Jaunieši, projekta ietvaros, tiešsaistē tiekas izglītojošās un aizraujošās nodarbībās.


24. novembrī, jauniešiem bija iespēja tikties ar organizāciju Start Strong, kas specializējas karjeras un biznesa apmācību vadīšanā jauniešiem.
Runājām par darba intervijas norisi. Ko no manis sagaida darba devējs darba intervijā, ko tajā runāt un, par ko klusēt, kā uzsvērt savas stiprās puses un, ko teikt par vājajām, kā būt atšķirīgam un atmiņā paliekošam?
 
Andris Arhomkins uzsvēra, ka mūsos katrā mīt superspējas, lai izveidotu veiksmīgu karjeru vai pat biznesu. Katra paša uzdevums ir tās izcelt gaismā!
Runājām arī par to, ka realitātē ir divu veida darba ņēmēji:
- patērētājs - dzīvo ar frāzi - "kāds man būs labums no tā?", (win-lose).
- radītājs - dzīvo ar frāzi - "kā es varu palīdzēt?" ( win- win).
Priekšroku darba devējs, protams, dos radītājām, cilvēkam, kas spēj un grih rasts risinājumus.
Nodarbības laikā jaunieši veica arī praktiskus uzdevumus, kas mudināja domāt par savām stiprajām pusēm, lietām, kas varbūt ne tik labi padodas.
Noslēgumā jaunieši tika aicināti arī apdomāties, kādu saturu veido sociālajos portālos, jo arī tā ir mūsu vizītkarte, kura interesē darba devējus.
 
25. novembrī, jaunieši tikās ar uztura kouču, fitnesa treneri Ilonu Zālmani , lai runātu par tik svarīgu tēmu kā emocionālā ēšana.
Emocionālā ēšana var likties, ka ir jauna problēma, bet tā pastāv jau sen, vienkārši šobrīd par to vairāk runājām saistībā ar mentālo stāvokli, kas pasliktinājies pandēmijas laikā visā pasaulē.
 
 
Pasākums tiek organizēts sadarbojoties biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centru un Nīcas vidusskolu.
 
Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
 
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.

Jaunieši, projekta ietvaros, tiešsaistē tiekas izglītojošās un aizraujošās nodarbībās.