Datums: 29.11.2021 Jaunieši piedalās adventes vainagu veidošanas meistarklasē!


25.novembrī jauniešiem bija lieliska iespēja piedalīties meistarklasē un izveidot savu adventes vainagu kopā ar Elīnu Kuplēnu.
 
Elīna arī pastāstīja kā viņas hobijs un aizraušanās nu jau kļuvusi par profesionālu darbību. Viņa arī pastāstīja par savu ikdienu, kā top darbiņi, kā strādāt ar klientiem, kā veidot uzņēmējdarbību šajā jomā.
 
Bet nu rezultāti, ko jaunieši Elīnas pavadībā izveidoja ir fantastiski! Piekritīsiet, ka mums ir talantīgi jaunieši?
 
Pasākums tiek organizēts sadarbojoties biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centrs un Nīcas vidusskola
 
Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
 
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.
Pasākums tiek organizēts ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Jaunieši piedalās adventes vainagu veidošanas meistarklasē!