Jaunieši izgaismo Nīcas pagasta centru ar pašu veidotiem gaismas objektiem

Datums: 20.12.2021 Jaunieši izgaismo Nīcas pagasta centru ar pašu veidotiem gaismas objektiem


16. decembrī jaunieši piedalījās meistarklasē, lai izveidotu gaismas laternas. Gaismas laternas rotās Nīcas centru, radot Ziemassvētku sajūtu ikvienam iedzīvotājam.
Paldies jauniešiem par lielo interesi un vēlmi izgaismot tumšos ziemas vakarus, nesot gaismu ikviena sirdī.
 
Paldies Nīcas vidusskolas kolektīvam un atsaucīgajiem skolotājiem par palīdzību meistarklases noorganizēšanā.
 
Pasākums tiek organizēts sadarbojoties  biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centru un Nīcas vidusskolu.
 
Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
 
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.
 
Pasākums tiek organizēts ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Jaunieši izgaismo Nīcas pagasta centru ar pašu veidotiem gaismas objektiem