Datums: 04.10.2021 Jaunieši iepazīst neirografikas metodi projekta "EJAM TĀLĀK" ietvaros


Pagājušo svētdien Nīcas apkaimes jauniešiem bija iespēja iepazīties ar neirografiku Lindas Arelas pavadībā. 
Pasākuma laikā apzinājām emocijas,kas mums traucē drošības sajūtai, pārliecībai par sevi un savu sapņu sasniegšanā un tad izzīmējām tās caur radošu terapeitisku metodi-neirografiku, transformējot traucējošo vai negatīvo tajā,kā vēlamies turpmāk justies.
 
NEIROGRAFIKA ir apzinātas zīmēšanas terapeitiska metode savas dzīves transformēšanai un izaugsmes veicināšanai.
Kā saka Lindas klienti - "Neirografiku ir ļoti grūti izstāstīt vārdiem, tā jāpiedzīvo praktiski un pašam vismaz vienu reizi jāizjūt reālā procesā, lai saprastu, vai tā būs Tev piemērots izaugsmes instruments vai nē".
 
Pasākumu pabeidzām ar kopīgu picas cepšanu. 
 
Pasākums tika organizēts sadarbojoties  biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centrs un Nīcas vidusskolai.
 
Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
Projekta "EJAM TĀLĀK" laikā līdz decembra beigām tiks organizētas vairākas meistarklases, lekcijas, sarunu vakari un arī pieredzes braucieni uz citām pašvaldībām.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
 
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.

Jaunieši iepazīst neirografikas metodi