Datums: 27.09.2021 Jaunieši iepazīst emociju pasauli ar Elitu Karzoni


Š.g. 22.septembrī jaunieši tikās ar ar akreditētu emotologu jeb emociju konsultantu Elitu Karzoni, lai uzzinātu vairāk par emocijām, kuras mums ir ikdienā un par to, kā iemācīties atpazīt emocijas.
 
Kā atzīst jaunieši, nodarbība bija ļoti vērtīga, galvenais neturēt sevī emocijas( ja gribi raudāt, tad raudi un nenorij to “kamolu”).
Elita arī pastāstīja par atšķirībām vīriešu un sieviešu emociju izpaušanā un uztverē.
Jaunieši darbojās arī praktiski, lai vairāk iepazītu emociju bagāto pasauli.
 
Iegūtās zināšanas, kā atzina jaunieši, ļoti noderēs ikdienā, gan strādājot ar sevi, gan kontaktējoties ar citiem.
Pasākums tiek organizēts sadarbojoties mūsu biedrībai “ Keep the Change ” ar Nīcas jauniešu centrs un Nīcas vidusskola
Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
Projekta "EJAM TĀLĀK" laikā līdz decembra beigām tiks organizētas vairākas meistarklases, lekcijas, sarunu vakari un arī pieredzes braucieni uz citām pašvaldībām.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.

Tikšanās ar Elitu Karzoni