Datums: 10.08.2021 Jaunieši apgūst jaunas prasmes kopā ar tekstilmākslinieci Kristīni Sīli


 3.augustā notika ceturtais no projekta "Atbalsta.punkts.jauniešiem" pasākumiem Nīcas apkārtnes jauniešiem.
Šoreiz mums bija gan radoša, gan ļoti izzinoša meistarklase un lekcija.
Šo aktivitāti vadīja Kristīne Sīle - Jūrmalciema sabiedriskā centra vadītāja un tekstilmāksliniece. Viņas vadībā jaunieši tika pie jaunām zināšanām un skaistām gleznām.
Aktivitātes organizē - biedrība Keep the Change kopā ar Nīcas jauniešu centru.
Nākamā aktivitāte jau pavisam drīz! 
 
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” (Pumpurs) Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Jaunieši apgūst jaunas prasmes kopā ar tekstilmākslinieci Kristīni Sīli