Datums: 02.08.2021 Jaunieši apgūst jaunas prasmes "Atbalsta.punkts.jauniešiem" projekta ietvaros


28.jūlijā notika trešais no projekta "Atbalsta.punkts.jauniešiem" pasākumiem Nīcas apkārtnes jauniešiem.
 
Šoreiz mums bija radoša aktivitāte - izgatavojām palešu mēbeles, lai jauniešiem Nīcā ir pašiem savs atpūtas stūrītis. 
Arņa Ansuļa vadībā jaunieši skrūvēja, nagloja, krāsoja, montēja un iepazina galdnieka profesiju. 
Aktivitātes laikā parunājām arī ar Diana Ansule, biedrības “Biedrība "Mēs Bernātiem"” vadītāju.
 
Diāna mums pastāstīja par biedrības darbu un vienojāmies, ka organizēsim vēl vienu lekciju par biedrības dibināšanu, ieguvumiem, grāmatvedības jautājumiem un citām lietām. 
 
Aktivitāti organizējām kopā ar biedrību "Keep the Change"
Paldies arī šī projekta partneriem Nīcas vidusskola un  Nīcas novada dome par iespēju īstenot projektu.
 
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” (Pumpurs) Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Jaunieši apgūst jaunas prasmes "Atbalsta.punkts.jauniešiem" projekta ietvaros