Datums: 20.08.2021 Jaunieši apgūst batikošanas prasmi Kristīnes Sīles vadībā


Jauniešiem bija iespēja izpausties, iegūt savā īpašumā paša veidotu t-kreklu batikošanas tehnikā, šī tehnika ir lieliska, lai piešķirtu otru elpu apģērbam, kas jau apnicis, tādejādi samazinot tekstilizstrādājumu atkritumu apjomu sadzīves atkritumos.
Pasākumu vadīja- Kristīne Sīle, Jūrmalciema sabiedriskā centra vadītāja un tekstilmāksliniece.
Uzzinājām par batikošanas tehnikas veidiem, vēsturi un izmēģinājām roku arī praktiski darbojoties.
 
Projektu Nīcas apkaimes jauniešiem īsteno mūsu sadarbības partneri Keep the Change
Šī bija jau piektā projekta "Atbalsta.punkts.jauniešiem" aktivitāte #Nīcas apkaimes #jauniešiem
 
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” (Pumpurs) Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Batikošanas meistarklase