Datums: 22.03.2021 Jaunieši aicināti piedalīties Baltijas jūras projekta ŪDENS NEDĒĻĀ!


22. marts ir zināms kā Pasaules Ūdens Diena!

Šogad UNESCO ASP(Asociēto skolu projekta) BSP (Baltic Sea Project) skolas Latvijā, Igaunijā, Krievijā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Vācijā, Polijā un  Lietuvā, atzīmē Ūdens nedēļu no 22.-26.martam.

Šī gada tēma “Novērtē ūdeni!” liek mums padomāt - cik svarīgs ir ūdens mūsu mājās, vietējā apkārtnē, dzīvajiem organismiem, labklājībai un kultūrai. Domājot par visām jomām, kādu labumu dod ūdens mūsu dzīvei, mēs varam novērtēt ūdens nozīmīgumu un taupīt to mums visiem.

 

KO SKOLĒNI VAR DARĪT  ŪDENS NEDĒĻAS LAIKĀ?

Dalieties ar video un fotogrāfijām mūsu piezīmju sienā (Padlet)

 Kādas fotogrāfijas un video var pievienot?

  • Ko ūdens nozīmē tev?
  • Kāpēc ūdens tev ir nozīmīgs?
  • Ko ūdens nozīmē tavā mājā, skolā un dzīvajiem organismiem tavā apkārtnē?
  • Ko tu gribētu mainīt attiecībā uz ūdeni savā apdzīvotā vietā?

Atrodiet idiomas un frazeoloģismus par ūdeni dzimtajā valodā:

  • Atrod idiomas dzimtajā valodā vai arī valodā, kuru tu mācies (iesaistās dzimtās valodas un svešvalodu skolotāji).
  • Iztulko angliski.
  • Atrod šādu idiomu angļu valodā(ja iespējams).
  • Atrod idiomas attēlu vai uzzīmē zīmējumu (iesaistās vizuālās māksla skolotāji).
  • Organizējiet izstādi - dabā vai virtuāli, lai iepazīstinātu citus ar idiomām tavā dzimtajā valodā.
  • Ievieto idiomas uz Padlet sienas( pārliecinies, ka visi teksta gabaliņi ir vienāda izmēra, lai būtu izvietoti līnijā.https://padlet.com/intacirsa/pkerylwly4udewmp

Mācies caur eksperimentiem par ūdeni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIv9N8gMmWlJeNb0avJE_eTi5mETUOhJgHv0tN_VT8RjzBA/viewform