Jau rīt jaunieši mācīsies kā veidot saliedētu komandu kopā ar Raivi Šulcu!

Datums: 16.12.2021 Jau rīt jaunieši mācīsies kā veidot saliedētu komandu kopā ar Raivi Šulcu!


Piektdien 17.decembrī un pirmdien 20.decembrī plkst. 16.00 jauniešiem būs lieliska iespēja piedalīties meistarklasēs kopā ar Raivi Šulcu.
Meistarklašu laikā ar dažādām neformālās izglītība metodēm uzzināsim kā veidot spēcīgu un saliedētu komandu, kas jauniešiem noderēs, veidojot savu interešu grupu novadā.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, vietu skaits ierobežots.
 
Pasākums tiek organizēts sadarbojoties biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centru un Nīcas vidusskolu.
 
Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.
 
Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.
Pasākums tiek organizēts ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.