Datums: 29.12.2020 Decembra atskats


Šis gads ir prasīji no katra spēju pielāgoties, citu tas skāris vairāk, citu mazāk, bet katrā situācijā ir sava gaišā puse.

Šajā laikā, kad klātienes pasākumi nenotiek, ir iespēja izmantot dažādas digitālās iespējas sevis pilnveidē. Jaunatnes lietu speciāliste šo laiku izmanto savu zināšanu uz prasmju pilnveidē.  

Decembra sākumā tika organizētas vairāku dienu ilgas apmācības jaunatnes lietu speciālistiem par digitālo rīku iekļaušanu ikdienas darbā un iespējām strādāt ar jauniešiem pandēmijas laikā. Jaunatnes lietu speciāliste atzīst, ka šīs apmācības bija ļoti vērtīgas un palīdzēja labāk izprast kā strādāt ar jauniešiem izmantojot dažādus tehnoloģiskās iespejas, kuras nodērēs arī pēc pandēmijas.

 

Kā arī sadarbojoties ar kolēģiem no jauniešu organizācijas “Kaņieris”, Madara Mihelsone piedalījās  divu nedēļu  garās apmācībās, kuru laikā jaunatnes lietu speciālisti tika apmācīti kā pielietot darbā ar jauniešiem dažādus stratēģiskās planošanas rīkus, lai izveidotu jauniešu centros vidi, kas jauniešiem ir saprotama, pieņemoša un atbalstoša.

 

Līdz turpmākiem norādījumiem, jauniešu centrs apmeklētājiem ir slēgts, bet Madara Mihelsone atgādina, ka ir iespēja jauniešiem saņemt individuālas konsultācijas rakstot facebook, whatsapp tel. 25455173, visa apspriestā informācja paliek konfidenciāla.

Paldies nekad nevar būt par daudz. Jauniešu centrs saka paldies ikvienai Nīcas novada ģimenei par tik jaukiem un sirsnīgiem jauniešiem!  Novēlam lai katrā ģimenē zem eglītes būtu trīs atslēdziņas – laimei, veselībai un mīlestībai!

 

Kā ar paldies sakam pašiem jauniešiem, kas ikdienā apmeklē savas otrās mājas - Nīcas jauniešu centru!