Datums: 12.04.2021 BUJ: Darbs ar jaunatni Covid-19 pandēmijas laikā


Izglītības un zinātnes ministrija ir apkopojusi atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem par darbu ar jaunatni Covid-19 pandēmijas laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Kā šobrīd veikt darbu ar jaunatni?

"darbu ar jauniešiem veic attālināti, izņemot jauniešus ar ierobežotām iespējām. Darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām var īstenot ārtelpās līdz 10 jauniešiem vienā grupā kopā ar darbinieku vai iekštelpās – individuālu konsultāciju veidā, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības." (Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumiCovid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai")

Kas ir jaunieši ar ierobežotām iespējām?

 • jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti;
 • jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības;
 • jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki);
 • jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā);
 • jaunieši ar veselības problēmām (kuriem ir hroniskās saslimšanas, smagas saslimšanas vai psihiatriskie traucējumi);
 • jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (kuri saskaras ar dzimuma, etniskās, seksuālās, invaliditātes diskrimināciju, kuriem ir antisociāla vai riskanta uzvedība, vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie);
 • jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, lauku jaunieši, jaunieši, kuriem ir ierobežotas pakalpojumu iespējas).

Kas jāievēro, īstenojot individuālās konsultācijas iekštelpās?

 • 2 metru distances ievērošana;
 • sejas masku izmantošana;
 • telpu vēdināšana pārtraukumos starp konsultācijām;
 • atbilstoši iespējām uzskaita jauniešus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā
 • labi redzamā vietā jāizvieto šādu informāciju:
  • brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
  • pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus;
  • brīdinājumu par sejas maskas pareizu lietošanu
  • aicinājumu izmantot lietotni "Apturi Covid".

Kas jāievēro, īstenojot darbu ar jauniešiem ārtelpās?

 • līdz 10 jauniešiem vienā grupā kopā ar jaunatnes darbinieku;
 • 2 metru distances ievērošana;
 • sejas masku izmantošana publiskās ārtelpās (parkos, sporta laukumos utt.);
 • nav ieteicams izmantot kopējo inventāru;
 • higiēnas pasākumu ievērošana;
 • iespējami jānovērš jauniešu pulcēšanās pirms un pēc aktivitātes;
 • atbilstoši iespējām uzskaita dalībniekus (vārds, uzvārds,kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.

Kā attālināti veikt darbu ar jaunatni?

Īstenot darbu ar jaunatni attālināti iespējams izmantojot digitālās iespējas un rīkus, kā arī sazinoties ar jauniešiem, izmantojot tālruni.
Daži labās prakses piemēri:
- tiešsaistes pasākumi, kuru dalībniekiem tiek izsūtītas radošas paciņas pasākuma īstenošanai;
- sportiskie izaicinājumi, kurus katrs var veikt individuāli;
- tiešsaistes semināri par garīgo veselību ar praktiskiem vingrinājumiem;
- ilgtermiņa spēles;
- dažādi dienas uzdevumi;
- foto konkursi;
- QR kodu orientēšanās dabā;
- bezmaksas resursu izmantošana (divriteņi, galda spēles utt.).

Vai ir iespējams organizēt sporta nodarbības?

 • atļauts organizēt sporta nodarbības līdz 10 cilvēku dalībai,neskaitot sporta personālu un treneri. Sporta nodarbībās kopīgo ģērbtuvju izmantošana ir aizliegta;
 • sporta treniņus un nodarbības ārtelpās drīkst uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 22.00;
 • nav ieteicams izmantot āra inventāru. Ja to izmantošana nepieciešama pilnvērtīgai aktivitāšu īstenošanai, jānodrošina to regulāra dezinfekcija pēc katras personas trenažiera lietošanas reizes. Tāpat ieteicams lietot individuālu sporta inventāru.

Kāds psihoemocionālais atbalsts pieejams jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem?

Ar bezmaksas psihoemocionālā atbalsta iespējām iepazīsties var šeit:
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/atbalsts-nedrosa-bridi

Kur meklēt informāciju par drošības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai?

Informācija par drošības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai pieejama šeit:

https://covid19.gov.lv/