Datums: 15.11.2021 Biedrības un nodibinājumi var iesniegt pieteikumus otrajā AIF Kapacitātes projektu konkursā


Līdz 2022. gada 17. janvāra plkst. 14.00 Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes stiprināšanai ar iespēju saņemt atbalstu līdz pat 20 000 EUR. Informatīvais seminārs par šo konkursu notiks 2021. gada 26. novembrī plkst. 14.00 ZOOM platformā.

Šis ir sestais Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju  ilgtspēju un kapacitāti.

Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā.


Konkursa nolikums, pielikumi un noderīgi paraugi pieejami Aktīvo iedzīvotāju fonda mājas lapā: www.activecitizensfund.lv

 

Kurzemes reģiona organizācijām informāciju par konkursu un palīdzību projektu pieteikumu sagatavošanā sniedz biedrības „Kurzemes NVO centrs” konsultante Elīna Futraka, e-pasts: elina@kurzemesnvo.lv, tel.nr.: 27111252.

  1. decembrī (plkst. 14.00), 6. decembrī (plkst. 11.00) un 16. decembrī (plkst. 10.00) ZOOM vidē notiks Projektu darbnīcas. To laikā konsultante Elīna nelielās grupās palīdzēs saprast AIF projektu rakstīšanas pamatprincipus – konkursa nolikuma, pieteikuma anketas un vērtēšanas kritēriju savstarpējo loģiku un projekta radīšanas procesu kontekstā ar jūsu organizācijas kapacitātes stiprināšanas vajadzībām. Pieteikties īpaši aicināti interesenti ar nelielu projektu rakstīšanas pieredzi. Pieteikties darbnīcām var šeit: https://ej.uz/AIFKapac_projDarbnvai personīgi pie Elīnas.

Vairāk informācijas: www.kurzemesnvo.lv un www.activecitizensfund.lv

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Programmu administrē Latvijas Pilsoniskā alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO centrs.


Informāciju sagatavoja:
Elīna Futraka

Aktīvo iedzīvotāju fonda reģionālā koordinatore-konsultante
Tālrunis: 27111252
E-pasts: elina@kurzemesnvo.lv