Datums: 13.11.2020 Atskats uz paveikto


Nu jau esam iejutušies jaunajās un skaistajās telpās, tāpēc, nu, vēlamies prieku par paveikto nodot arī virtuāli.

Jauniešu centrā divus mēnešus aktīvi tika veikti vērienīgi remontdarbi, remondarbi norisinājās no jūnija līdz 3. augustam, kad arī organizējām atkal atvēršanas svētkus un aicinājām visus viesoties pie mums.

Kopš jauniešu centra atvēršanas Nīcā, telpās nebija veikts tikt vērienīgs remonts, kā arī iegādāts inventārs. Šobrīd, atskatoties, pārņem liela gandarījuma sajūta par paveikto, darba bija daudz, citi neticēja mūsu radošajām idejām, citi apšaubīja vai to spēsim paši un tikai ar nelielu strādnieku palīdzību, bet citi ticēja, atbalstīja un iesaistījās. Esam laimīgi par paveikto, nu mums ir skaistas, mājīgas telpas. Kā atzīst jaunieši, viņi beidzot ir sadzirdēti un varēs ar prieku uzņemt ciemiņus no citiem novadiem, pilsētām.


Atskats uz paveikto