Datums: 14.04.2021 Aicina piedalīties fotogrāfiju konkursā "Mana pavasara sajūta"


Sveiciens visiem! 
 
Lai Nīcas novada iedzīvotājiem piedāvātu dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, laikā, kad klātienes pasākumi nevar notikt, Nīcas jauniešu centrs sniedz iespēju sevi radoši izpaust un piedalīties fotogrāfiju konkursā "Mana pavasara sajūta".
 
Lai jauniešiem ar viņu vecākiem vai jebkuram citam interesentam būtu lielāka motivācija doties dabā un atrast savu īsto "Pavasara sajūtu", tika piesaistīti arī uzņēmēji, kuri labprāt atbalstīja šādu jauniešu iniciatīvu un vēlmi kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, organizējot fotogrāfiju konkursu jauniešiem arī no reģioniem.
 
Fotogrāfiju konkursā tiks atpbalvotas pirmās trīs vietas ar dāvanu kartēm kādā no atbalstītāju uzņēmumiem.

1. Vispārīgie noteikumi:

1.Fotogrāfiju konkursa organizators ir Nīcas jauniešu centrs sadarbībā ar uzņēmējiem – SIA “Bernātu dzintariņš”, SIA “ Greeks” un SIA “ Street food LV” nolēmis organizēt fotogrāfiju konkursu jauniešiem un viņu ģimenēm ar nosaukumu – “Mana pavasara sajūta”.

1.2. Konkursu plānots organizēt no 15.04.2021. līdz 10.05.2021.

1.3. Fotogrāfiju iesūtīšanai atvēlētais laiks ir no 15.04.2021 līdz 02.05.2021. Fotogrāfijas nepieciešams iesūtīt uz e – pastu njc@njc.lv vai izmantojot aplikāciju whatsap un nosūtīt Jaunatnes lietu speciālistei Madarai Mihelsonei tālr. 25455173.

1.4. Fotogrāfiju vērtēšanas laiks paredzēts no 03.05.2021. līdz 09.05.2021.

1.5. Fotogrāfiju konkursā var piedalīties Nīcas novadā dzīvojošas personas.

2. Fotogrāfiju konkursa vērtēšana:

2.1. Fotogrāfiju vērtēšanai tiks izmantota Nīcas jauniešu centra platforma facebook un instagram, kur iegūtais punktu skaists jeb “patīk” opcijas izvēļu skaists, sastādīs 40% no kopējā vērtējuma. 60% vērtējumu veidos konkursa atbalstītāju vērtējums.

2.2. 10.05.2021. tiks paziņoti uzvarētāji Nīcas jauniešu centra platformās facebook un instagram.

2.3. Fotogrāfiju konkursā tiks apbalvoti trīs dalībnieki ar augstāko punktu skaitu.

2.4. Pirmajai vietai balvu nodrošinās SIA “Bernātu dzintariņš”, otrajai vietai SIA “Street food LV” un trešajai vietai SIA “Greeks”.

3. Noteikumi par fotogrāfiju iesūtīšanu:

3.1. Viens dalībnieks fotogrāfiju konkursam var pieteikt vienu, sevis uzņemtu, labāko fotogrāfiju.

3.2. Fotogrāfiju konkursā netiks pieņemtas fotogrāfijas, kas iegūtas, pārkāpjot autortiesību normas un uzdodot par savu kādas citas personas uzņemtu fotogrāfiju.

3.3. Fotogrāfiju konkursā tiks pieņemtas fotogrāfijas, kas atbilst vispārējām ētikas normām.

3.4. Iesūtot fotogrāfiju, jānorāda savs vārds un uzvārds, lai uzvaras gadījumā personu varētu identificēt. Iegūtā informācija saglabās konfidenciālu statusu.