Datums: 22.11.2021 Adventes vainagu meistarklase Nīcas jauniešu centrā


Ceturtdien, 25.novembrī plkst. 16.00 jauniešiem būs lieliska iespēja piedalīties meistarklasē un izveidot savu adventes vainagu kopā ar Elīnu Kuplēnu.

Visi materiāli būs nodrošināti un dalība meistarklasē ir bezmaksas, vietu skaits gan ir ierobežots. Elīna arī pastāstīs kā viņas hobijs un aizraušanās nu jau kļuvusi par profesionālu darbību.

Pasākums tiek organizēts sadarbojoties  biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centru un Nīcas vidusskolu

Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.

Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.

 

Pasākums tiek organizēts ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.