Datums: 06.12.2021 8.decembrī un 10. decembrī jauniešiem būs lieliska iespēja piedalīties sarunās ar organizāciju Papardes zieds.


Trešdien, 8.decembrī plkst. 09.25. un 10. decembrī plkst. 12.25 jauniešiem būs lieliska iespēja piedalīties divās sarunās ar organizāciju Papardes zieds.

“Papardes zieds” ir viena no Latvijas lielākajām nevalstiskajām organizācijām, kas veiksmīgi jau daudzus gadus strādā reproduktīvās veselības un tiesību jomā visā Latvijas teritorijā.

Pirmās nodarbības mērķis: dot iespēju jauniešiem apzināties par dzimumdzīves uzsākšanas iemesliem, atbildību un iespējamajām sekām, uzlabot lēmuma pieņemšanas prasmes.

Otrās nodarbības mērķis: iepazīstināt jauniešus ar izsargāšanās nozīmi un Latvijā pieejamajām izsargāšanās metodēm, veicināt jauniešu savstarpēju komunikāciju par seksuālo veselību.

Pasākums tiek organizēts sadarbojoties  biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centru un Nīcas vidusskolu.

Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.

Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.

Pasākums tiek organizēts ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.