Datums: 08.09.2021 31. Augustā Nīcas jauniešu centrs piedalījās projekta “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” pasākumā.


31. Augustā Nīcas jauniešu centrs piedalījās projekta “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” pasākumā.
 
Kopā ar dažādiem speciālistiem un jauniešiem no Liepājas un Dienvidkurzemes novada strādājām pie jaunatnes jomas resursu kartes izstrādes.
 
Par to, kas būtu jāiekļauj resursu kartē un kas nē, diskutējām darba grupās. Resursu karte būs materiāls, kur vienkopus ir apkopoti Liepājā un Dienvidkurzemē pieejamie resursi jaunatnes jomā.
 
 
Projektu īsteno biedrība “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar Aizputes novada jauniešu “IDEJU MĀJU”.
Projekts “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

31. Augustā Nīcas jauniešu centrs piedalījās projekta “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” pasākumā.