Datums: 14.01.2022 23. janvārī Nīcā viesosies TOM SIMO


Diskusija “ESi NĀKOTNE” Nīcā

Šī gada 23. janvārī plkst.14.00 Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) ar domubiedriem un ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu viesosies Nīcas Jauniešu centrā ar diskusiju “ESi NĀKOTNE”, kurā aicinām Nīcas pagasta jauniešus, kā arī citus interesentus dalīties ar savu vīziju par Eiropu un savu lomu nākotnes Eiropā. Pasākumu vadīs jaunais dziedātājs un mākslinieks TOM SIMO (Toms Samsons), un tajā diskutēsim par jauniešu izvēlētajām tēmām - izglītība, digitālā transformācija un kultūra.

Diskusiju cikls “ESi NĀKOTNE” notiks kopumā 20 Latvijas vietās; to mērķis ir iesaistīt pēc iespējas daudzveidīgākas sabiedrības grupas un pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju, īpaši līdzdarboties aicinot jauniešus. Diskusijas plānotas kā platforma iedzīvotāju priekšlikumu uzklausīšanā un virzīšanā tālāk, piedaloties Konferencē par Eiropas nākotni. Tā kā 2022. gads tiek atzīmēts kā Eiropas Jaunatnes gads, tad šis diskusiju cikls paver iespēju arī jauniešiem tikt sadzirdētiem un līdzdarboties Eiropas nākotnes veidošanā.

Sarunas laikā dalībnieki piedalīsies kopīgā zupas gatavošanā. Tāpat kā diskusijās  dažādie viedokļi bagātina viens otru, tā arī kopīga ēdiena pagatavošana palīdz saskatīt panākamo rezultātu. Zupas dažādās sastāvdaļas simboliski atgādina arī par dažādību kā vērtību, kultūras un viedokļu bagātību. Diskusiju cikla rezultātā kopā ar diskusijās izteiktajiem viedokļiem un apspriestajiem problēmjautājumiem tiks apkopotas arī 20 dažādas zupas receptes, kuras raksturīgas katrai pasākuma norises vietai. Vietējo recepšu krājums aplūkojams plašāk – šī projekta ietvaros ar “recepti” saprotot arī attīstības “recepti” iedzīvotāju izteikto viedokļu formā, kas tiks nodoti “Konference par Eiropas nākotni” dienas kārtības veidošanai.

LAPAS direktore Inese Vaivare uzsver: "LAPAS redzējumā Konference par Eiropas nākotni ir lieliska iespēja, lai diskusijā iesaistītu gan ilggadējus, gan jaunus reģionālos partnerus un veidotu izpratni par saikni lokāla – nacionāla – Eiropas – globāla attīstība. Mūsuprāt, tieši lokālais konteksts ir primārais vajadzīgo pārmaiņu definēšanai un to izpratnei pēc būtības. LAPAS kalpos kā sadarbības platforma šajā procesā, veicinot Latvijas cilvēku balsu sadzirdēšanu un pārstāvību visos līmeņos."

Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja: “Konference par Eiropas nākotni ir platforma, kas eiropiešiem dod iespēju izteikt savu viedokli, tikt sadzirdētiem un kopā veidot Eiropas nākotni. Šis praktiskais instruments ļauj vietējas idejas paust plašākai sabiedrībai arī starptautiskā līmenī, un Eiropas Savienības institūcijām dod priekšstatu par to, kas aktuāls eiropiešiem. Tā kā 2022. gadā atzīmējam Eiropas Jaunatnes gadu, tad īpaši priecājos par šī diskusiju cikla sniegtajām līdzdalības iespējām jauniešiem. Jaunieši veidos mūsu nākotni, tādēļ būtiski saklausīt viņu viedokli un izteiktās idejas, lai jau tagad veidotu zaļāku, digitālāku un vienlaikus – iekļaujošāku Eiropu. Eiropu, par piederību kurai varam lepoties.”

Ikviens var pieteikties pasākumam, aizpildot pieteikumu ŠEIT. (https://forms.gle/5mCRk2rZuAZiyM3k8) Vairāk informāciju par visiem cikla pasākumiem var atrast: lapas.lv

 

 

Vairāk informācijas:  

Ilze Seipule

Projekta vadītāja

ilze.seipule@lapas.lv      

+371 26219577