Datums: 01.12.2021 2. decembrī jaunieši varēs piedalīties Zoom nodarbībā, lai runātu par drošu attiecību pamatprincipiem.


Rīt, 2.decembrī plkst. 12.25 jauniešiem būs lieliska iespēja piedalīties sarunā ar organizāciju Papardes zieds.

“Papardes zieds” ir viena no Latvijas lielākajām nevalstiskajām organizācijām, kas veiksmīgi jau daudzus gadus strādā reproduktīvās veselības un tiesību jomā visā Latvijas teritorijā.

Rītdien runāsim par tēmu drošas attiecības, Nodarbības mērķis: sniegt jauniešiem prasmes veidot uzticamas, atbildīgas un drošas attiecības, apzināties savstarpējas piekrišanas seksuālām attiecībām nozīmi, mazināt iespējamos attiecību vardarbības riskus.

Pasākums tiek organizēts sadarbojoties mūsu biedrībai Keep the Change ar Nīcas jauniešu centrs un Nīcas vidusskola

Projekta “EJAM TĀLĀK” mērķis ir veicināt jauniešu neformālo interešu grupu izveidi Nīcas un tuvāko pagastu un ciemu teritorijās, lai tādējādi radītu jauniešiem atbalstošu, motivējošu vidi un vairotu jauniešu ticību savām spējām, atbildības uzņemšanos par savas dzīves kvalitātes celšanu un vietējās kopienas attīstību.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”.

Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra par iespēju īstenot projektu.

Pasākums tiek organizēts ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

#Dienvidkurzemesnovads #JSPA #jauniešivar #Keepthechange #NJC #Nīcasvidusskola