Datums: 15.09.2022 19. septembrī jauniešiem būs iespēja tikties ar Salvi Rogu no KBI


Pirmdien, 19.septembrī plkst. 13.55 tiksimies ar Kurzemes Biznesa inkubatora valdes priekšsēdētāju Salvi Rogu.
 
Uzzināsim kas īsti ir Kurzemes Biznesa inkubators?
Kādi ir KBI mērķi?
Kā Tu vari nākotnē iesaistīties KBI?
Uzzināsim, ko Salvis dara KBI un kāds ir bijis viņa profesionālais ceļš līdz KBI?
 
Kurzemes Biznesa inkubators dibināts 2008. gadā ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību Kurzemē. KBI sniedz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem biznesa vadības konsultācijas un pakalpojumus, kā arī nodarbojas ar uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanu Kurzemē.
Aktivitāti organizē biedrība Keep the Change kopā ar Nīcas jauniešu centru , Nīcas vidusskolu un Rucavas pamatskolu.
 
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” (Pumpurs).
 
Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.