Pumpurs projekta ievaros jaunieši tiekas uz basketbola spēli