Jaunieši projekta ietvaros iepazīst glābēja profesiju!