Jaunieši izgaismo Nīcas pagasta centru ar pašu veidotiem gaismas objektiem